top of page

Współpraca

dr Magdalena Grzelak

Bunia.jpeg

Magda pracuje jako adiunktka w CZT UAM, w zespole prof. dr hab. Bronisława Marciniaka. Doktorat ukończyła na Wydziale Chemii UAM, pod opieką prof. zw. dr hab. Bogdana Marcińca. Kierowała grantem Preludium 13 (UMO-2017/25/N/ST5/00404) pt: Molekuły o zaprojektowanych właściwościach na bazie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów. Jej zainteresowania badawcze obejmują syntezę i funkcjonalizację silseskwioksanów i germasilseskwioksanów oraz π-sprzężonych związków organicznych i krzemoorganicznych.

prof UAM dr hab. Patrycja Żak

PAti.jpg

Do zainteresowań badawczych prof. Żak należą:

  • chemia i kataliza metaloorganiczna

  • N-heterocykliczne kompleksy metali przejściowych – synteza, struktura i aktywność katalityczna

  • synteza funkcjonalizowanych silseskwioksanów

  • poszukiwanie nowych katalitycznych metod syntez związków metaloorganicznych

  • zastosowanie związków metaloorganicznych w syntezie organicznej

bottom of page