top of page

Mechanochemia

Mechanochemia jest działem chemii, którego przedmiotem badań jest zmiana właściwości chemicznych oraz fizykochemicznych substancji zachodzących pod wpływem działania energii mechanicznej (m. in. mielenia, kruszenia, kawitacji, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcje mechanochemiczne, stosowane w syntezie organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej, prowadzone są najczęściej bez udziału rozpuszczalnika lub przy użyciu śladowych jego ilości przy wykorzystaniu urządzeń zwanych młynami kulowymi. Młyny kulowe wyposażone są specjalne naczynia reakcyjne (zwane też słojami), w których umieszcza się reagenty oraz kule mielące. Istnieją dwa typy młynów kulowych, które są standardowymi urządzeniami do prowadzenia reakcji mechanochemicznych:

  • młynki miksujące (MM), będące urządzeniami przenośnymi, wykorzystywanymi do syntezy na małą skalę, zapewniające wysokoenergetyczne zderzenia kul dzięki użyciu cylindrycznym naczyniom oscylującym poziomo

  • młyny planetarne (PM), będące urządzeniami przenośnymi lub wielkogabarytowymi (do 100 L), w których ruch kul wewnątrz naczynia jest wynikiem działania siły Coriolisa. Różne prędkości pomiędzy kulami a naczyniem prowadzą do wzajemnego oddziaływania sił tarcia i uderzania, które generują wysoką energię dynamiczną.

Reakcje mechanochemiczne mogą być również prowadzone za pomocą klasycznych metod, np. moździerza i tłuczka, jednak przeważnie są one czasochłonne i cechują się małą powtarzalnością. Czynniki takie jak rodzaj reagentów i dodatków (np. neutralnych soli lub krzemionki w celu zwiększania sypkości mieszaniny), właściwości kul mielących (wielkość, masa, rodzaj materiału) oraz naczyń miksujących (objętość, materiał okładziny), typ wykorzystanych młynów kulowych, a także czas prowadzenia reakcji i częstotliwość oscylacji naczyń mogą zasadniczo wpływać na rezultat procesu mechanochemicznego.
 

Z tego względu, dobór odpowiednich parametrów jest kluczowy w uzyskaniu optymalnego wyniku syntezy i najczęściej odbywa się empirycznie dla wybranego typu reakcji.

Mechano.png

We fhrątzLAB posiadamy dwa młyny kulowe firmy Retsch: młynek miksujący MM400 oraz młyn planetarny PM100. Wszystkie młyny zaopatrzone są w szeroki zestaw akcesoriów.​

Młynek miksujący MM400

  • naczynia mielące ze stali nierdzewnej (1.5, 5, 10 i 50 mL) wraz z kulami mielącymi (średnica 5, 7, 10, 15, 20 mm)

  • naczynia mielące z węgliku wolframu [WC] (10  mL) wraz z kulami mielącymi (średnica 10 mm)

  • naczynia mielące z tlenku cyrkonu [ZrO2] (10 mL) wraz z kulami mielącymi (średnica 10 mm)

  • naczynia mielące z PTFE (10 i 25 mL) wraz z kulami mielącymi z PTFE ze stalowym rdzeniem (średnica 10 mm)

  • akcesoria do mielenia kriogenicznego (kriomielenia) - nacyznia do ciekłego azotu, szczypce stalowe

Młyn planetarny PM100

  • naczynia mielące ze stali nierdzewnej (12 i 50 mL) wraz z kulami mielącymi (średnica 5, 7, 10, 15, 20 mm)

  • naczynie mielące z węgliku wolframu (50 mL) wraz z kulami mielącymi (średnica 10 mm)

Młynek miksujący Retsch MM400
Naczynia i kule mielące
Akcesoria do kriomielenia
Naczynia mielące w ciekłym azocie
Młyn planetarny Retsch PM100
Wnętrze młyna Retsch PM100
Młyny kulowe we fhrątzLABie
Moździerze porcelanowe i agatowe
bottom of page