top of page

Zbadajmy coś razem! 🧐

Oferujemy współpracę w zakresie badań naukowych (przede wszystkich związanych z mieleniem próbek oraz mechanochemią).

bottom of page