top of page
NCN.png

NCN SONATA 13

Opis projektu

Silseskwioksany, heterosilseskwioksany oraz borofosfoniany są klatkowymi, wielkocząsteczkowymi związkami o właściwościach hybrydowych, tj. łączącymi w sobie zarówno cechy związków nieorganicznych jak i organicznych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wynikającym z ich budowy oraz składu pierwiastkowego, związki te są obiektami dużego zainteresowania ze strony rozmaitych nauk ścisłych, takich jak chemia syntetyczna i materiałowa, inżynieria materiałowa oraz fizyka materiałów specjalnych.    

Niniejszy projekt ma na celu wykorzystanie mechanochemii w syntezie i funkcjonalizacji (czyli dalszej rozbudowie) klatkowych silseskwioksanów, heterosilseskwioksanów oraz borofosfonianów.  Badania przeprowadzone w ramach projektu mają na celu zaproponowanie prostej i wydajnej alternatywy dla standardowych reakcji prowadzonych z udziałem dużych ilości rozpuszczalników i reaktywnych substancji o charakterze korozyjnym.  

Ujmując w dużym uproszczeniu - zaplanowane w projekcie badania mają doprowadzić do zastosowania przemian mechanochemicznych w budowie i rozbudowie związków klatkowych, zarówno z częściowo zbudowanych, niedomkniętych elementów klatki jak i z podstawowych bloków budulcowych, będących w istocie prostymi związkami pierwiastków bloku p.

Sonata.png

Rezultaty

ascecg.2021.9.issue-47.largecover.jpg

B. Kaczmarek, M. Szołyga, D. Frąckowiak, ACS Sustainable Chem. Eng. 
20219, 15739–15743 [
IF = 8.198]
[więcej szczegółów]
Praca została wyróżniona okładką główną, a Basia Kaczmarek została poproszona przez redakcję o przygotowanie krótkiego materiału filmowego na temat publikacji w ramach inicjatywy Letters from Emerging Scholars

bottom of page