top of page

Doświadczenie

Projekty badawcze

Kierownik

 • NCN Sonata 13 Mechanochemical synthesis and functionalization of macromolecular cage structures of p-block elements;
  2018–2022 (UMO-2017/26/D/ST5/00192), 
  671 600 PLN [projekt zakończony]

 • Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza: Konkurs nr 038 (50x50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców) 
  New adventures in mechanochemical organic synthesis; 2022–2023 (038/04/NŚ/0032), 
  50 00 PLN [projekt zakończony]

Wykonawca

 • NCN Maestro 1 Inorgnometallic catalysis — a new strategy for the synthesis of organometallic reagents, polymers and nanomaterials; 2012–2016 (UMO-2011/02/A/ST5/00472), 2 400 000 PLN [projekt zakończony]

 • NCBR, Silsesquioxanes as nanofillers and modifiers in polymer composites; 2012–2016 (UDA-POIG.01.03.01-30-173/09-00), 
  9 568 364 PLN [projekt zakończony]

 • NCN Opus 14 New functionalized heterosilsesquioxanes as precursors of hybrid materials — synthesis and characterization;
  2018–2021 (UMO-2017/27/B/ST5/00149),
  [projekt zakończony]

Kompetencje miękkie

Wystąpienia publiczne, popularyzacja nauki, pisanie i popularyzacja projektów naukowych, zarządzanie zespołem

 • Szkolenia organizowane w ramach kongresu IKONA: Zarządzanie czasem, zespołem i projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych (2017), Szkoła Liderów Science & Business (2020), Profesjonalna promocja projektów naukowych (2021), Promowanie i dyskontowanie aktywności w kole naukowym (2022)

 • Szkolenie Skuteczne i atrakcyjne wystąpienia publiczne (OPEN Konsultacje i Szkolenia, Poznań, 2022)

 • Webinar Mediacja, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty w społeczności akademickiej? (Fundacja Science Watch Polska, 2022)

 • Szkolenie/konferencja Efektywna komunikacja naukowa - jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję (2018)

 

Szkolenia techniczne

 • Webinar Skuteczne i wydajne mielenie próbek (IKA, 2021)

 

Dydaktyka i kształcenie akademickie

Pracownia licencjacka

 • 2014/2015: A. Kolasa [opiekun pracy]

 • 2016/2017: A. Skoczeń [opiekun pracy]

 • 2018/2019: K. Kutny [promotor]

 • 2019/2020: B. Kaczmarek, P. Kijewska, N. Pietras, E. Pietrzak [promotor]

 • 2021/2022: A. Staszak [promotor]

Studium doktoranckie

 • dr Bogna Sztorch, Zastosowanie reakcji sililującego sprzęgania w syntezie nowych funkcjonalizowanych silatranów [promotor pomocniczy]; data nadania stopnia: 19.10.2018

 • mgr B. Kaczmarek [promotor pomocniczy]; 2022–

 • mgr N. Pietras [promotor pomocniczy]; 2022–

Staże i praktyki studenckie

 • Studiujesz? Pracuj! Wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nr Umowy o dofinansowanie POWR. 03.01.00-00-S050/17, marzec–kwiecień 2018 [autor programu stażu i opiekun stażystów]

 • Praktyki studenckie — A. Kabański (student Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Wrocławskiej); 9.07–6.08.2018,  15–26.07.2019 oraz 16–27.09.2019 [autor programu stażu i opiekun stażystów]

 • Praktyki studenckie — M. Ostrysz, A. Walczak (studenci Wydziału Chemicznego na Politechnice Łódzkiej); 23.07.–23.08.2019 [autor programu stażu i opiekun stażystów]

Autorstwo podręczników i skryptów

 • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o, Poznań, 2017 [opracowanie dwóch ćwiczeń laboratoryjnych, projekt okładki]

 • Nowa Teraz matura Chemia. Zbiór zadań maturalnych. Zakres rozszerzony; Nowa Era, 2023 [opracowanie zadań]

 

Dydaktyka szkolna i akademicka — popularyzacja nauki

[wykłady, warsztaty, działalność organizacyjna, pokazy doświadczeń, etc.] — najważniejsze wydarzenia:

 • Wykład popularnonaukowy PUSH THE TEMPO: Mechanochemia w syntezie organicznej i metaloorganicznej w ramach cyklu Ars chemiae, czyli poszerzanie chemicznych horyzontów z NKCh UAM, 09.03.2017

 • Udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki 2017, prowadzenie pokazu chemicznego z Naukowym Kołem Chemików UAM

 • Udział w Nocy Naukowców 2017 — wykład popularnonaukowy Metaliczne opowieści II: Chemia Metali Rzadkich; prowadzenie pokazu chemicznego z Naukowym Kołem Chemików UAM; 29.09.2017

 • Warsztaty dla gimnazjalistów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Unikids, 2017; Wydział Chemii UAM; Dawid Frąckowiak, Aleksandra Skoczeń, Organiczne   LOVE,   czyli   węgiel   i   jego   związki [przygotowanie wykładu oraz doświadczeń chemicznych]

 • Pokazy chemiczne dla dzieci w wieku 8–11 i 11–13 lat z Uniwersytetu Dziecięcego Unikids, 11.06.2017; Wydział Fizyki UAM; Dawid Frąckowiak, Bąbelki, kolory i inne stwory — prosta chemia wokół Nas oraz Prosta chemia wokół Nas – świat płynów, gazów i kolorów

 • Wykład popularnonaukowy Mechanochemia — alternatywa przyszłości na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Wydziału Chemii UMK w Toruniu, 15.06.2018

 • Współorganizacja konferencji studenckiej XLIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia w Dolinie Warty, 30.11.–02.12.2018 [członek komitetu organizacyjnego; przygotowanie materiałów graficznych – postery, wizytówki, okładka i elementy książki abstraktów, szablony, prowadzenie strony internetowej]

 • Wykład popularnonaukowy Mechanochemia — zielona alternatywa dla syntezy farmaceutyków i peptydów w ramach spotkań Meet Biotech Poznań, organizowanych przez społeczność BoostBiotech Polska; 29.05.2019

 • Udział w wydarzeniu Dzień Chemika Miasteczko Mendelejewa, 07.06.2019 — współpraca z Naukowym Kołem Chemików UAM [przygotowanie materiałów graficznych oraz wykładu popularnonaukowego]

 • Warsztaty dla studentów Naukowego Koła Chemików [Szkolenie z obsług pakietu Chem BioOffice; Warsztaty Rzemiosło dobrej prezentacji – szkolenie w zakresie przygotowywania i wygłaszania prezentacji naukowych]; 26.02.2020

 • Wykład popularnonaukowy Te fantastyczne substancje i jak je ucierać… w ramach cyklu O nauce przy piwku, organizowanych przez prof. UAM dr hab. Łukasza Kaczmarka; 13.03.2020

 • Wydarzenie TEDx PUMS, Poznań 2021 How Grinding Powders Can Change Pharmacy

 • Anglojęzyczne półkolonie dla dzieci pt. Those fantastic substances and how to grind them :) (08.2021)

 • Wykład Moc, energia, mechanochemia — o tym jak bodźce mechaniczne mogą zmienić współczesną chemię; XII Święto Nauki w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

 • Kurs w ramach programu HighChem dla doktorantów Wydziału Chemii UAM (interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej) Mechanochemical organic and coordination chemistry [opracowanie programu i prowadzenie wykładu oraz laboratoriów]

bottom of page